ВОЗЕН РЕД

Meѓународни линии
Untitled-1
 •    
  Поаѓање Дестинација Превозник
  7:00 Тирана Durmo Tours
  7:30 Приштина Durmo Tours
  10:00 Тирана Hak Komerc
  11:40 Приштина Era-Turs
  14:00 Приштина Era-Turs
  15:00 Истамбул Alpar
  16:20 Истамбул Vardar
  17:00 Приштина Hani Kom
  20:00 Белград Vakçare Struga
  20:10 Белград Galeb Ohrid
  22:00 Тирана Ido Tours Drita
  22:00 Тирана Hak Komerc

 •    
  Поаѓање Дестинација Превозник
  7:00 Тирана Durmo Tours
  7:30 Приштина Durmo Tours
  10:00 Тирана Hak Komerc
  11:40 Приштина Era-Turs
  14:00 Приштина Era-Turs
  15:00 Истамбул Alpar
  16:20 Истамбул Vardar
  17:00 Приштина Hani Kom
  20:00 Белград Vakçare Struga
  20:10 Белград Galeb Ohrid
  22:00 Тирана Ido Tours Drita
  22:00 Тирана Hak Komerc

 •    
  Поаѓање Дестинација Превозник
  7:00 Тирана Durmo Tours
  7:30 Приштина Durmo Tours
  10:00 Тирана Hak Komerc
  11:40 Приштина Era-Turs
  14:00 Приштина Era-Turs
  15:00 Истамбул Alpar
  16:20 Истамбул Vardar
  17:00 Приштина Hani Kom
  20:00 Белград Vakçare Struga
  20:10 Белград Galeb Ohrid
  22:00 Тирана Ido Tours Drita
  22:00 Тирана Hak Komerc

 •    
  Поаѓање Дестинација Превозник
  7:00 Тирана Durmo Tours
  7:30 Приштина Durmo Tours
  10:00 Тирана Hak Komerc
  11:40 Приштина Era-Turs
  14:00 Приштина Era-Turs
  15:00 Истамбул Alpar
  16:20 Истамбул Vardar
  17:00 Приштина Hani Kom
  20:00 Белград Vakçare Struga
  20:10 Белград Galeb Ohrid
  22:00 Тирана Ido Tours Drita
  22:00 Тирана Hak Komerc

 •    
  Поаѓање Дестинација Превозник
  7:00 Тирана Durmo Tours
  7:30 Приштина Durmo Tours
  10:00 Тирана Hak Komerc
  11:40 Приштина Era-Turs
  14:00 Приштина Era-Turs
  15:00 Истамбул Alpar
  16:20 Истамбул Vardar
  17:00 Приштина Hani Kom
  20:00 Белград Vakçare Struga
  20:10 Белград Galeb Ohrid
  22:00 Тирана Ido Tours Drita
  22:00 Тирана Hak Komerc

 •    
  Поаѓање Дестинација Превозник
  7:00 Тирана Durmo Tours
  7:30 Приштина Durmo Tours
  10:00 Тирана Hak Komerc
  11:40 Приштина Era-Turs
  14:00 Приштина Era-Turs
  15:00 Истамбул Alpar
  16:20 Истамбул Vardar
  17:00 Приштина Hani Kom
  20:00 Белград Vakçare Struga
  20:10 Белград Galeb Ohrid
  22:00 Тирана Ido Tours Drita
  22:00 Тирана Hak Komerc

 •    
  Поаѓање Дестинација Превозник
  7:00 Тирана Durmo Tours
  7:30 Приштина Durmo Tours
  10:00 Тирана Hak Komerc
  11:40 Приштина Era-Turs
  14:00 Приштина Era-Turs
  15:00 Истамбул Alpar
  16:20 Истамбул Vardar
  17:00 Приштина Hani Kom
  20:00 Белград Vakçare Struga
  20:10 Белград Galeb Ohrid
  22:00 Тирана Ido Tours Drita
  22:00 Тирана Hak Komerc