SATBUS Travel: Линии

Меѓународни линии преку SATBUS TRAVEL
Untitled-1

Ankona, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Ankona Euro Turist Сре Саб
11:00:00 Ankona Durmo Tours Сре Саб
15:30:00 Ankona Hisar-Turizam Сре Чет Саб
Aleksandria, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Aleksandria Hak Bus Сре Саб
Arezzo,Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
09:00:00 Arezzo Hak Bus Сре Саб
15:30:00 Arezzo Hisar-Turizam Сре Чет Саб
Asolo, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Asolo Balkan Tours Сре Саб
Avezano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Avezano Euro Turist Сре Саб
11:00:00 Avezano Durmo Tours Сре Саб
09:00:00 Avezano Hak Bus Сре Саб
Bari, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 Bari Durmo Tours Сре Саб
Bastardo, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Bastardo Euro Turist Сре Саб

 

 

Bergamo, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Bergamo Hak Bus Сре Саб
Bassano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Bassano Balkan Tours Сре Саб
Bolonja, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Bolonja Euro Turist Сре Саб
15:30:00 Bolonja Hisar-Turizam Сре Чет Саб
9:00:00 Bolonja Hak Bus Сре Саб

 

Bolzano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:30:00 Bolzano Durmo Tours Сре Саб
15:30:00 Bolzano Hisar Turizam Пон Саб
Brazzano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
9:00:00 Brazzano Hak Bus Сре Саб

 

Bresha, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Bresha Hisar-Turizam Сре Чет  Саб
13:00:00 Bresha Hak Bus Сре Саб
Civita Nova, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Civita Nova Euro Turist Сре Саб
11:00:00 Civita Nova Durmo Tours Сре Саб  преку Србија
15:30:00 Civita Nova Hisar Turizam Сре Саб
Conegliano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Conegliano Balkan Tours Сре Саб

 

Desenzano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:30:00 Desenzano Durmo Turs Сре Саб
13:00:00 Desenzano Hak Bus Сре Саб
Fabriano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Fabriano Euro Turist Сре Саб
11:00:00 Fabriano Durmo Tours Сре Саб
Firenze,Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
09:00:00 Firenze Hak Bus Сре Саб
15:30:00 Firenze Hisar-Turizam Пон Чет Саб
Foggia, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 Foggia Durmo Tours Сре Саб
Folinjo, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Folinjo Euro Turist Сре Саб
9:00:00 Folinjo Hak Bus Сре Саб
15:30:00 Folinjo Hisar Turizam Пон Чет Саб
Forli, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Forli Euro Turist Сре Саб
15:30:00 Forli Hisar-Turizam Сре Чет Саб
11:00 Forli Durmo Turs Сре Саб

 

Genova, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Genova Hak Bus Сре Саб
 06:00:00 Genova  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Genova Mimoza Саб
Groseto,Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
09:00:00 Groseto Hak Bus Сре Саб
15:30:00 Groseto Hisar-Turizam Пет
Jessi, Italy

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Jessi Euro Turist Сре Саб
11:00:00 Jessi Durmo Turs Сре Саб
Macerato, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 Macerato Durmo Tours Сре Саб
Montava, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Montava Hak Bus Сре Саб
Milano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Milano Hak Bus Сре Саб
Modena, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Modena Hak Bus Сре Саб
Mestre, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:30:00 Mestre Durmo Tours Сре Саб
14:00:00 Mestre Rule Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
14:00:00 Mestre Radika Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
15:30:00 Mestre Hisar Turizam Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
13:00:00 Mestre Hak Bus Сре Саб
14:10:00 Mestre D.R.D Вто Чет Саб
La Quila, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
09:00:00 La Quila Hak Bus Сре Саб
11:00:00 La Quila Durmo Turs Сре Саб
15:00:00 La Quila Еuro Turist Сре Саб
Lido Adriano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Lido Adriano Balkan Tours Сре Саб
Orte, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Orte Euro Turist Сре Саб

 

P.Rekanti, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 P.Rekanti Durmo Tours Сре Саб
15:00:00 P.Rekanti Euro Turist Сре Саб
Padova, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:30:00 Padova Durmo Tours Сре Саб
13:00:00 Padova Hak Bus Сре Саб
Peruga,Italy

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Peruga Euro Turist Сре Саб
09:00:00 Peruga Hak Bus Сре Саб
15:30:00 Peruga Hisar Turizam Пон Чет Саб

 

Parma, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Parma Hak Bus Сре Саб
Pesaro, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Pesaro Euro Turist Сре Саб
15:30:00 Pesaro Hisar-Turizam Сре Чет Саб
11:00:00 Pesaro Durm Turs Сре Саб
Peskara, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Peskara Euro Turist Сре Саб
11:00:00 Peskara Durmo Tours Сре Саб
Pfano, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 Pfano Durmo Turs Сре Саб Преку србија
Poggibonsi, Italy

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
9:00:00 Poggibonsi Hak Bus Сре Саб
Ponte Prilo, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Ponte Prilo Rule Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
14:00:00 Ponte Prilo Radika Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
13:00:00 Ponte Priula Balkan Tours Сре Саб
15:30:00 Ponte Priula Hisar Turizam Сре Саб
Popoli, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Popoli Euro Turist Сре Саб

 

Porte Hohe, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Porte Hohe Rule Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
14:00:00 Mestre Radika Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
Portoguaro, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Portoguaro Hak Bus Сре Саб
Ravena, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Ravena Hisar-Turizam Сре Чет Саб
13:00:00 Ravena Balkan Tours Сре Саб
11:00:00 Ravena Durmo Turs Сре Саб
Rieti, Italy

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
9:00:00 Rieti Hak Bus Сре Саб
Rimini, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Rimini Euro Turist Сре Саб
15:30:00 Rimini Hisar-Turizam Сре Чет Саб
11:00:00 Rimini Durmo Turs Сре  Саб
Roma, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Roma Euro Turist Сре Саб
11:00:00 Roma Durmo Tours Сре Саб
09:00:00 Roma Hak Bus Сре Саб
Redjo Mile, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Redjo Mile Hak Bus Сре Саб
Senegalia, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Senegalia Hisar Turizam Сре Саб
Siena, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Siena Hisar-Turizam Пет
9:00:00 Siena Hak Bus Сре Саб
Spoleto, Italy

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
9:00:00 Spoleto Hak Bus Сре Саб
S.Severo, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 S.Severo Durmo Tours Сре Саб
Tarikuna, Italy

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
9:00:00 Tarikuna Hak Bus Сре Саб
Teramo,, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Teramo Euro Turist Сре Саб
9:00:00 Teramo Hak Bus Сре Саб
11:00:00 Teramo Durmo Turs Сре Саб
Terni, Italy

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Terni Euro Turist Сре Саб
9:00:00 Terni Hak Bus Сре Саб
Trento, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:30:00 Trento Durmo Tours Сре Саб
15:30:00 Trento Hisar Turizam Пон Саб
Trieste, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:30:00 Trieste Durmo Tours Сре Саб

 

Viterbo, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:00:00 Viterbo Euro Turist Сре Саб
9:00:00 Viterbo Hak Bus Сре Саб

 

V.Vibrata, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 V.Vibrata Durmo Tours Сре Саб
Verona, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:30:00 Verona Durmo Tours Сре Саб
15:30:00 Verona Hisar-Turizam Сре Чет Саб
13:00:00 Verona Hak Bus Сре Саб
Vincenca, Italy
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:00:00 Vincenca Vincenca Сре Саб

Aachen, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 06:00:00 Aachen  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Aachen Mimoza Саб
07:00:00 Aachen Era Trans Саб
Ausburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Ausburg Rasim Turizam Сре
10:30:00 Ausburg Rasim Turizam Саб
9:20:00 Ausburg Euro Bus-Struga Саб
14:30:00 Karlstruhe Nedo Саб
Bad Camberg,Germany

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Bad Camberg Durmo Turs Сре Саб

 

Berlin, Germany
Kohë Destinacion Zgarë Ditë
 17:30:00  Berlin  Ido Tours  Сре
 09:00:00  Berlin  Ido Tours  Саб
10:30:00 Berlin Sena Trans Чет
13:00 Berlin Hak Bus Сре Саб
 06:00:00 Berlin  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Berlin Mimoza Вто
06:00:00 Berlin Bus Berlin Саб

 

Bilefield,Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Bilefield Durmo Turs Сре Саб
Bremen,Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 06:00:00 Bremen  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Bremen Mimoza Саб
Diseldorf, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Diseldorf Durmo Turs Сре Саб
7:00:00 Diseldorf Rasim Turizam Сре
7:00:00 Diseldorf Rasim Turizam Сре
7:00:00 Diseldorf Bashkim Tours Сре Саб
14:30:00 Diseldorf  Nedo  Саб
 06:00:00 Diseldorf  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Disledorf Mimoza Саб
10:30:00 Dizeldorf Nedo Turs Саб

 

Dortmunt, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Dortmunt Bashkim Tours Сре Саб
14:30:00 Dortmunt Nedo Саб
10:30:00 Dortmunt Nedo Turs Саб
Dresden, Germany

17:40:00 Berlin Ido Tours Сре

Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 Dresden Sena Rajzen Чет
13:00 Dresden Hak Bus Сре Саб
 17:30:00 Dresden  Ido Tours  Сре
 09:00:00 Dresden  Ido Tours  Саб
 06:00:00 Dresden  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Dresden Mimoza Саб

 

Duisburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Duisburg Bashkim Tours Сре Саб
Frajburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
8:20:00 Frajburg Euro Bus-Struga Саб
Frankfurt, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Frankfurt Bashkim Tours Сре Саб
 14:30:00  Frankfurt  Nedo  Саб
 06:00:00 Frankfurt  Mimoza  Вто   од Скопје
04:20:00 Frankfurt Mimoza Саб
07:00:00 Frankfurt Era Trans Саб
Nurnberg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Nurnberg Rasim Turizam Саб
7:00:00 Nurnberg Rasim Turizam Сре
13:40:00 Nurnberg Galeb Ohrid Сре Саб
11:30:00 Nurnberg Durmo Tours Сре Саб
 06:00:00 Nurnberg  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Nurnberg Mimoza Саб
07:00:00 Nurnberg Era Trans Саб
10:30:00 Nurnberg Nedo Turs Саб
Nurnberg - Furth, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Furth Durmo Tours Сре Саб
Gelsenkirchen, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Gelsenkirchen Durmo Tours Сре Саб
10:30:00 Gelsen Kirchen Nedo Turs Саб
Hannover,Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 17:30:00 Hannover  Ido Tours  Сре
 09:00:00 Hannover  Ido Tours  Саб
 06:00:00 Hanover  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Hanover Mimoza Саб
Hamburg, Germany
Kohë Destinacion Zgarë Ditë
 09:00:00  Hamburg  Ido Tours  Саб
 17:30:00  Hamburg  Ido Tours  Сре
13:00:00 Hamburg Hak Bus Сре Саб
 06:00:00 Hamburg  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Hamburg Mimoza Саб

 

Hamm, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Hamm Durmo Tours Сре Саб
Ingolshtad, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
13:40:00 Ingolshtad Galeb Ohrid Сре Саб
11:30:00 Ingolshtad Durmo Turs Сре Саб
7:00:00 Ingolshtad Lim Bus Сре Саб
10:30:00 Ingolshtad Nedo Turs Саб
Limburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Limburg Durmo Turs Сре Саб
Karlstruhe, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Karlstruhe Bashkim Tours Сре Саб
8:20:00 Karlstruhe Euro Bus-Struga Саб
14:30:00 Karlstruhe Nedo Саб

 

Keln, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 06:00:00 Keln  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Keln Mimoza Саб
07:00:00 Keln Era Trans Саб
Koblenz,Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Koblenz Lim Bus Сре
7:00:00 Koblenz Lim Bus Саб
Krefeld, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Krefeld Durmo Tours Сре Саб
10:30:00 Salzburg Krefeld Саб
Leverkusen, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Leverkusen Rasim Turizam Сре Саб
7:00:00 Leverkusen Bashkim Turs Сре Саб
Ludwisafen, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Ludwisafen Rasim Turizam Сре
10:30:00 Ludwisafen Rasim Turizam Саб
Liezh, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 06:00:00 Liezh  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Liezh Mimoza Саб
Mainz, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Mainz Rasim Turizam Сре
10:30:00 Mainz Rasim Turizam Саб
Manhaeim, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Manhaeim Bashkim Tours Сре Саб
14:30:00 Manhaeim Nedo Саб
 06:00:00 Manhaeim  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Manhaeim Mimoza Саб

 

Minhen, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Minhen Rasim Turizam Сре
10:30:00 Minhen Rasim Turizam Саб
7:00:00 Minhen Bashkim Tours Сре Саб
13:30:00 Minhen Galeb Ohrid Сре Саб
11:30:00 Minhen Durmo Tours Сре Саб
8:20:00 Minhen Euro Bus-Struga Сре Саб
 14:30:00 Minhen  Nedo  Саб
 06:00:00 Minhen  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Minhen Mimoza Саб
10:30:00 Minhen Nedo Turs Саб
Neuss, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Neuss Durmo Tours Сре Саб
Oldenburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 17:40:00 Oldenburg  Ido Tours  Сре
 09:00:00 Oldenburg  Ido Tours  Саб
Ofenbah, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Ofenbah Rasim Turizam Саб
7:00:00 Ofenbah Rasim Turizam Сре
11:30:00 Ofenbah Durmo Tours Сре Саб
10:30:00 Offenbah Nedo Turs Саб
Ofenburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
8:20:00 Ofenburg Euro Bus-Struga Саб
Pasao, Germany
 06:00:00 Pasao  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Pasao Mimoza Саб
07:00:00 Pasao Era Trans Саб
Pfafenhofen,Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Pfafenhofe Durmo Turs Сре Саб

 

Rosenheim, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Rosenheim Rasim Turizam Сре
10:30:00 Rosenheim Rasim Turizam Саб
13:40:00 Rosenheim Galeb Ohrid Сре Саб
10:30:00 Rosenheim Nedo Turs Саб
Regenzburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 06:00:00 Regenzburg  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Regenzburg Mimoza Саб
07:00:00 Regenzburg Era Trans Саб
Siegburg,Germnay
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Siegburg Durmo Turs Сре Саб

 

 

Salzburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 06:00:00 Salzburg  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Salzburg Mimoza Саб
10:30:00 Salzburg Nedo Turs Саб
Shtudgard, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Shtudgard Rasim Turizam Сре
10:30:00 Shtudgard Rasim Turizam Саб
7:00:00 Shtudgard Bashkim Tours Сре Саб
8:20:00 Shtudgard Euro Bus-Struga Саб
14:30:00 Shtudgard Nedo Саб
 06:00:00 Shtudgard  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Shtudgard Mimoza Саб
Ulm, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:30:00 Ulm Nedo Саб
8:20:00 Ulm Euro Bus-Struga Саб
7:00:00 Ulm Bashkim Tours Сре Саб
 06:00:00 Ulm  Mimoza Вто   од Скопје
04:20:00 Ulm Mimoza Саб
Wirzburg, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Wirzburg Lim Bus Саб
7:00:00 Wirzburg Lim Bus Сре
11:30:00 Wirzburg Durmo Turs Сре Саб
07:00:00 Wirzburg Era Trans Саб
10:30:00 Wirzburg Nedo Turs Саб
Wizbaden, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Wizbaden Rasim Turizam Сре
Wupertal, Germany
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:30:00 Wupertal Durmo Tours Сре Саб
Zurich, Germany
 06:00:00 Pasao  Rajze Biro Sulejmani Сре и Саб   од Скопје

Amriswil,Switdzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Amriswil Shar Reisen Сре Саб
Bazel, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Bazel Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Bazel Durmo Turs Пет
11:20:00 Bazel Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 Bazel Solo Rajzen Пет
09:30:00 Bazel Euro Bus Сре Саб
 06:00:00 Bazel  Rajze Biro Sulejmani Сре и Саб   од Скопје
Belinzona, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Belinzona Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Belinzona Durmo Turs Пет
11:20:00 Belinzona Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 Belinzona Solo Rajzen Пет
Bern, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
9:20:00 Bern Euro Bus-Struga Сре Саб
14:00:00 Bern Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Bern Durmo Turs Пет
11:20:00 Bern Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 Bern Solo Rajzen Пет
06:00:00 Bern Rajzen Biro Sulejmani Сре Саб
17:30:00 Bern Shar Reisen Сре Саб
 06:00:00 Bern  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Bern Mimoza Саб
Cirih, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Cirih Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Cirih Durmo Turs Пет
11:20:00 Cirih Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 Cirih Solo Rajzen Пет
9:20:00 Cirih Euro Bus-Struga Сре Саб
13:30:00 Cirih Euro Turist Сре Саб
18:00:00 Cirih Shar Reisen Сре Саб
06:00:00 Cirih Mimoza Сре Саб  Од скопје
Dajtingen, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Dajtingen Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Dajtingen Durmo Turs Пет
Lozana, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Lozana Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Lozana Durmo Turs Пет
11:20:00 Lozana Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 Lozana Solo Rajzen Пет
9:20:00 Lozana Euro Bus-Struga Сре Саб
 06:00:00 Aachen Lozana Саб   од Скопје
04:20:00 Aachen Lozana Саб
Lucern, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Lucern Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Lucern Durmo Turs Пет
11:20:00 Lucern Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 Lucern Solo Rajzen Пет
9:20:00 Lucern Euro Bus-Struga Сре Саб
13:30:00 Lucern Euro Turist Сре Саб
17:30:00 Lucern Shar Reisen Сре Саб
Olten, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Olten Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 Olten Durmo Turs Пет
11:20:00 Olten Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 Olten Solo Rajzen Пет
17:30:00 Olten Shar Reisen Сре Саб
Rothrist, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Rothrist Durmo Tours Сре Саб
St.Galen , Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 St.Galen Durmo Turs Сре Саб
20:30:00 St.Galen Durmo Turs Пет
11:20:00 St.Galen Solo Rajzen Сре Саб
18:30:00 St.Galen Solo Rajzen Пет
13:30:00 St.Galen Euro Turist Сре Саб
09:20:00 St.Galen Euro Bus Сре Саб
06:00:00 St.Galen Rajzen Biro Sulejmani Сре Саб
 06:00:00 St Galen  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 St Galen Mimoza Саб
Vevey, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
8:30:00 Vevey Euro Bus-Struga Сре Саб
Zurich, Switzerland
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 06:00:00 Bazel  Rajze Biro Sulejmani Сре и Саб   од Скопје
 06:00:00 Zurich  Mimoza Саб   од Скопје
04:20:00 Zurich Mimoza Саб

Dubrovnik, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Dubrovnik Hafet Turs Сре Саб
Novi Grad, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Novi Grad Hafet Turs Чет Нед
Ploce, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Ploce Hafet Turs Сре Саб
Porec, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Porec Hafet Turs Чет Нед
20:00:00 Porec Domino Alpar Сре Пет Нед
Pula, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Pula Hafet Turs Чет Нед
15:30:00 Pula Hisar-Turizam Сре Пет Саб
20:00:00 Pula Domino Alpar Сре Пет Нед
Rijeka, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Rijeka Hisar-Turizam Сре Пет Саб
17:30:00 Rijeka Hafet Turs Чет Нед
20:00:00 Rijeka Domino Alpar Сре Пет Нед
Rovinj, Croatia
           
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Rovinj Hafet Turs Чет Нед
Sl.Brod, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Sl.Brod Hafet Turs Чет Нед
Split, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Split Hafet Turs Сре Саб
Zagreb, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Zagreb Hisar-Turizam Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
17:30:00 Zagreb Hafet Turs Чет Нед
20:00:00 Zagreb Domino Alpar Сре Пет Нед
Karlovac, Croatia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Karlovac Hafet Turs Чет Нед

Graz, Austria
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Graz Rasim Turizam Сре
10:30:00 Graz Rasim Turizam Саб
9:20:00 Graz Euro Bus-Struga Саб
6:15:00 Graz Euro Turist Нед
13:40:00 Graz Europe Turist-Galeb Ohrid Сре Саб
Limp,Austria
Тргнување Дестинација Превозник Ден
 13:00:00 Limp Eurolines Fati Сре Саб

 

Linz, Austria
Тргнување Дестинација Превозник Ден
21:45:00 Linz Eurolines Fati Саб
18:20:00 Linz Euro Bus-Struga  Сре Саб
6:00:00 Linz Durmo Tours Нед
6:15:00 Linz Euro Turist Нед
Salzburg, Austria
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Salzburg Rasim Turizam Сре
10:30:00 Salzburg Rasim Turizam Саб
9:20:00 Salzburg Euro Bus-Struga Саб
 11:30:00  Salzburg  Durmo Turs  Сре Саб
18:20:00 Salzburg Euro Bus-Struga Вто Сре Саб
13:40:00 Salzburg Europe Turist-Galeb Ohrid Сре Саб
St.Polten, Austria
Тргнување Дестинација Превозник Ден
21:30:00 St.Polten Rasim Turizam Саб
7:00:00 St.Polten Euro Bus-Struga Нед
18:20:00 St.Polten Euro Bus-Struga Сре Саб
Wels, Austria
Тргнување Дестинација Превозник Ден
21:45:00 Wels Eurolines Саб
18:20:00 Wels Euro Bus-Struga  Сре Саб
6:15:00 Wels Euro Turist Нед
 13:00:00 Wels Eurolines Fati Сре Саб
Wien, Austria
Тргнување Дестинација Превозник Ден
9:45:00 Wien Rasim Turizam Нед
7:00:00 Wien Euro Bus-Struga Нед
18:20:00 Wien Euro Bus-Struga Пон Вто Сре Чет Саб
6:00:00 Wien Durmo Tours Нед
 6:00:00 Wien  Vardar Нед
21:45:00 Wien Eurolines Саб
 13:00:00 Wien Eurolines Fati Сре Саб

Elbasan, Albania

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:00:00 Elbasan Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Elbasan Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
7:00:00 Elbasan Durmo Tours Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Elbasan Ido Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
Golem, Albania

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:00:00 Golem Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Golem Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
7:00:00 Golem Durmo Tours Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Golem Ido Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед

 

Prenjes, Albania

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:00:00 Prenjes Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Prenjes Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
7:00:00 Prenjes Durmo Tours Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Prenjes Ido Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед

 

Tirana, Albania

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:00:00 Tirana Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Tirana Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
7:00:00 Tirana Durmo Tours Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Tirana Ido Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед

 

Vlore, Albania (само во лето)

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
22:00:00 Elbasan Hak Bus Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
20:00:00 Elbasan Durmo Tours Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
22:00:00 Elbasan Ido Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед

 

Celje,Slovenia

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Celje Hisar-Turizam Вто Чет Пет Саб
Ljubljana, Slovenia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Ljubljana Hisar-Turizam Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
15:30:00 Ljubljana Hisar-Turizam Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
14:00:00 Ljubljana Radika Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
12:00  - 14:00 Ljubljana Rule Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
Maribor, Slovenia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
6:15:00 Maribor Euro Turist Нед
15:30:00 Maribor Hisar Turizam Вто Чет Пет Саб
13:40:00 Maribor Galeb Ohrid Сре Саб
06:00:00 Maribor Vardar Недела

 

Nova Gorica, Slovenia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
12:00 - 14:00 Nova Gorica Rule Turs Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
14:00:00 Nova Gorica Radika Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
Kopar, Slovenia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
15:30:00 Kopar Hisar-Turizam Сре Пет Саб
14:00:00 Kopar Radika Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед

Budva, Montenegro

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
20:00:00 Budva Rule Turs Вто Чет Саб  поаѓа од скопје
19:45:00 Budva Galeb Парни или непарни датуми во зависност од месецот
Herceg Novi, Montenegro

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
20:00:00 Herceg Novi Rule Turs Вто Чет Саб  поаѓа од скопје
19:45:00 Herceg Novi Galeb Парни или непарни датуми во зависност од месецот

 

Podgorica, Montenegro
Тргнување Дестинација Превозник Ден
20:00:00 Podgorica Rule Turs Вто Чет Саб
Suto More, Montenegro

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
20:00:00 Suto More Rule Turs Вто Чет Саб  поаѓа од скопје
19:45:00 Suto More Galeb Парни или непарни датуми во зависност од месецот

 

Ulcinj,Montenegro

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
20:00:00 Ulcinj Rule Turs Вто Чет Саб  поаѓа од скопје
19:45:00 Ulcinj Galeb Парни или непарни датуми во зависност од месецот

Saraevo, BiH
Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:00:00 Saraevo Step Tours Сре Нед
Tuzla, BiH

 

Тргнување Дестинација Превозник Ден
19:00:00 Saraevo Step Tours Сре Нед

 

Istanbul, Turkey
Тргнување Дестинација Превозник Ден
17:30:00 Istanbul Ekspres Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед
19:30:00 Istambul Jadran Пон Вто Сре Чет Пет Саб Нед

Malme,Sweden
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Malme Besa Trans Сре Саб
00:00:00 Malme Alba Turist Петок

Brisel, Belgium
Тргнување Дестинација Превозник Ден
14:00:00 Brisel Conka Turizam Саб
06:00:00 Brisel Mimoza Вто  Поаѓа од Скопје
16:20:00 Brisel Mimoza Саб
07:00:00 Brisel Era Trans Саб
Antwerp,Belgium
Тргнување Дестинација Превозник Ден
07:00:00 Antwerp Era Trans Саб
Gent,Belgium
Тргнување Дестинација Превозник Ден
07:00:00 Gent Era Trans Саб

Copenhagen, Denmark
Тргнување Дестинација Превозник Ден
7:00:00 Kopenhagen Besa Trans Сре Саб
00:00:00 Kopenhagen Alba Turist Сре Саб

Bratislava, Slovakia
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 Bratislava Sena Rajzen Чет
13:00:00 Bratislava Hak Bus Сре Саб
21:30:00 Bratislava Euro Lines Саб
09:00:00 Bratislava Тото Чет  oд скопје
09:00:00 Bratislava Ido Tours Саб
17:30:00 Bratislava Ido Tours Сре

 

Praga,Czech
Тргнување Дестинација Превозник Ден
11:00:00 Praga Sena Rajzen Чет
9:00:00 Praga Toto Чет
13:00:00 Praga Hak Bus Сре Саб
09:00:00 Praga Ido Tours Саб
17:30:00 Praga Ido Tours Сре
Brno,Czech
Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:30:00 Brno Sena Trans Чет
9:00:00 Brno Toto Чет
13:00:00 Brno Hak Bus Сре Саб
09:00:00 Brno Ido Tours Саб
17:30:00 Brno Ido Tours Сре
Ostrava, Czech
Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:30:00 Ostrava Sena Trans Чет
Olomouc, Czech
Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:30:00 Olomouc Sena Trans Чет
Katowice, Polska
Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:30:00 Katowice Sena Trans Чет

Budapest, Hungary
Тргнување Дестинација Превозник Ден
10:30:00 Budapest Sena Trans Чет
09:00:00 Budapest Ido Tours Саб
17:30:00 Budapest Ido Tours Сре